Windows Phone uygulaması yazarken uygulama açılıp kapansa bile; sayfalar arasında geçiş yapsanız bile saklamanız gereken bazı bilgileriniz olacaktır. Bunları sakladığınız text tabanlı dosyaların bulunduğu yapıya Isolated Stroage diyoruz.

Database_1Isolated Stroage, Windows Phone içinde birçok farklı bileşeni ve özellikte saklayabileceğiniz bir yapıdır. Biz txt dosya saklama menüsü ile ilgileneceğiz.

Projemde; kullanıcı ilk yükleme sonrası yaptığı ayar ve şifrelerin sürekli saklanmasını istiyordum. Bu ayarları belli bir synex içinde text’de saklamam kolayıma gelecektir, çünkü bilgi sayım az ve hızlı olmasını istiyorum.

İlk önce projemize importlarımızı gerçekleştirelim

using System.IO.IsolatedStorage;

using System.IO;

using System.Xml.Linq;

Şimdi ise 1 dosya oluşturalım bunu textfiles klasörü içinde yapalım. (bu klasörler proje solution’da görülmeyecek isolated stroage’nin içinde olan klasör-dosyalardır)

           //Sanal alan oluştur uygulama için

IsolatedStorageFile fileStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

//Yeni bir Alt Klasör Oluştur

fileStorage.CreateDirectory(“textFiles”);

//Belirlenmiş bir alana yazmak için streamwriter oluştur.

StreamWriter fileWriter = new StreamWriter(new IsolatedStorageFileStream(“textFiles\\login.txt”, FileMode.OpenOrCreate, fileStorage));

//İstediğini o alana yaz.

fileWriter.WriteLine(“test”);

// Streamwrite’i kapat.

fileWriter.Close();

Yazma işlemimiz bitmiş oldu.

Sıra okumada. Okuma yapmadan önce dosyanın var olup olmadığını kontrol edebiliriz.

IsolatedStorageFile fileStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

if (!fileStorage.FileExists(“textFiles\\login.txt”))

{

//dosyamız oluşturulmamış, dosyamız yok

}

Dosyamızın olduğunu varsayarak okuma işlemi için alttaki komutlar kullanılır

IsolatedStorageFile fileStorage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

StreamReader fileReader = null;

try               {

//Belirlenmiş bir alanda dosya okuma yapar.

fileReader = new StreamReader(new IsolatedStorageFileStream(“textFiles\\login.txt”, FileMode.Open, fileStorage));

//Dosyadaki satırı okur ve textFile’a atar.

string textFile = fileReader.ReadLine();

//okuma satırını kapatır.

fileReader.Close();

}                catch                {

//dosya okumada hata çıkarsa buraya gelecektir.

}

Ff402541.AP_Con_IStorage3(en-us,VS.92)

Kaynakça

http://www.jeffblankenburg.com/2010/10/15/31-days-of-windows-phone-day-15-isolated-storage/

http://www.codeproject.com/Articles/6535/Isolated-Storage-in-NET-to-store-application-data

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc221360(v=vs.95).aspx

Reklamlar