Merhaba bu yazıda basitçe bir PostGreSQL ile Visual Studio aracılığı ile derlenmiş bir C# Bağlantı örneğini vereceğim.

Genel Tanımlamalar

private /*static*/ string connectionstring = String.Format(“Server={0};Port={1};” +
“User Id={2};Password={3};Database={4};”,
“192.168.0.0”, “5432”, “amungen”,
“p@ssword”, “school”);
conn = new NpgsqlConnection(connectionstring);
conn.OpenConnection();

INSERT – Update – Delete

string sqlguncelle = “UPDATE tablo SET id='” + filearriveadress + id + “-” + dialog.SafeFileName + “‘WHERE id=” + id;
conn.DoInsertWithReturnID(sqlguncelle);

Select

string sql = “SELECT * FROM user WHERE username='” + username + “‘ and password='” +password + “‘”;
DataTable td = new DataTable();
conn.DoGetQuery(sql, ref td);
if (td.Rows.Count > 0) { }

Dikkat-Not: Connection’u kapatmayı unutmayın conn.CloseConnection();

Reklamlar