Bu yazıda 0 dan başladığım basit linux terminal komutları ile ilgili aldığım notları yazacağım

1)mkdir = mkdir [OPTION] DIRECTORY = make directory, sizin için bulunduğunuz dizinde klasör yaratır. option kısmı için

-m yetki izinlerini ayarlar 777(chmod) dur ilk 7 root, ikinci 7 user üçüncü 7 grup içindir. 7 2’lik tabanda 111’e denk geldiği için rw gibi izinleri ifade eder

-v yaptığı işlemin ayrıntısını verir.

-p /ahmet/a/b/c eğer ilgili ahmet-a-b dizinleri yoksa onlarıda oluşturur

2)cd = klasör değiştiri
cd klasorismi yazdığınızda ilgili klasöre gidecektir
cd yazdığınızda root’a yeni deskop’a gelecekdir
cd.. yazarsanız ise bir alt klasöre inecektir.

3)mv = klasörün ismini değiştirir

4)pwd = klasörün tam konumunu gösterir

5)rmdir =klasörü silmek için
rm-r eğer klasörün içi boş değilse; bu komut ile klasörü ve klasörün içindeki herşeyi silersiniz

6)chown root /var/run/httpd.pid = klasörün kime ait olduğunu değiştirir

7)chmod 777 dosyaismi =izin listesini değiştirir

chmod -R 777 klasorismi

8)ls =dosya listelemeye yarıyor

-a=gizli dosyaları sakla

-d=şuanki klasörü listele

-F=klasörleri / olarak dosyaları * olarak göster

-g= izinleri göster

-i=inode numberini göster

-l= ayrıntılar ile listele

-R=tüm alt klasörleri listele

-t =zaman göre sırala

9)cp = dosyayı yada klasördeki tüm dosyaları kopyalamayı sağlar

cp – myfile yourfile =örnek kullanım

cp -i myfile yourfile = eğer dosyan açıkca üstüne yazmadan önce bekelyecektircp-i /data/myfile = dosyayı başka bir klasöre yazmak için

cp -dpr eskiklasor yeniklasor = eski klasördeki tüm dosyaları yeni klasöre yazdı

9)ln -s mevcutdosya kisayolismi= Kısayol Oluşturur

10) clear = terminal ekranını temizler

11)sleep 10s= terminali uyku durumuna getiriyor

12)top = şuan çalışan uygulamaları ve işlemci-ram kullanım miktarlarını verir.

13) ps aux= ile tüm çalışan uygulamaları öğrenilir

14) kill id = ps aux ile öğrendiğimiz uygulamaları durdurmak için

killall program = o programla ilgili tüm process’leri kapatır

15) w = şuanki user ve özelliklerini verir

16) ping host = bir domain veya ip adresine ping atabilirsiniz

17) ctrl c = mevcut terminal işlemini terminate eder

18) reboot  = sistemi yeniden başlatıyor

19) shutdown  -r minutes = sistemi belli bir dakika sonra kapatıyor

20)su = kullanıcı değilimi su root veya su db2inst1 gibi (root’tan kullanıcıya geçerseniz cd ile klasörü güncellemeniz gerekmektedir)

21) free=boş memory alanını vb gösterio

22)finger username = userin özelliklerin verio

Kaynakça

http://www.debianhelp.co.uk/commands.htm

http://www.thegeekstuff.com/2010/06/chmod-command-examples/

Reklamlar