Eğer Gui ile ilgili bir işlem yapıyorsanız Bilgisayarınızda bulunan word-powerpoint gibi dosyaların açılma veya klasörün açılma komutlarını gui’den vermeyi isteyebilirsiniz. Bu makale bu sorunun çözümü hakkında olacaktır.

Sorunun çözümü için Windows’un cmd komut setini kullanmak zorundayız.

İlk başta gui action veya class içinde komutumuzu tanımlamamız gerekir. sonrada bu komutu çağıracağız

  • Klasör Açma

Klasör açma nispeten dosya açmadan kolaydır, çünkü açma işlemi sırasında doc dosyalarının açılması için word programına ihtiyaç duyulması gibi bir programa ihtiyaç duyulmaz.

String klasoradresi = “C:\\Windows”;
Runtime.getRuntime().exec(“cmd /c start “+klasoradresi);

Görüldüğü gibi klasoradresi diye bir değişkenimize adresi atadık ve onu Runtime ile çağırdık. C diskinden herhanbi bir klasörü çağırabilirsiniz, bir kısıtlamanız yok.

  • Dosya Açma

Klasör açma’dan farklı olarak dosya açarken dosyanın hangi programla açıldığını da vermek zorundayız.

String cmd = “c:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office12\\WINWORD.exe /mOpenPage d:\\dosyam.docx”;
Process proc = Runtime.getRuntime().exec(cmd);

görüldüğü gibi komut sanırımızın ilk kısmı programımız andresi, ikinci kısmı komut ve üçüncü kısmı ise dosyamızın adresinden oluşmaktadır. İsterseniz cmd stringini kombinasyonel oluşturup daha dinamik bir yapı oluşturabilirsiniz.

  • Web Tarayıcı ile Site Açma

Bazen Local’deki bir websayfasını açmamız yada herhanbi bir web sayfası açmamız gerekebilir. keza burada da 2 yöntem var, biri default tarayıcı ile açma emri verme, diğeri tarayıcıyıda biz belirleme

  1. Default Tarayıcı ile Web Sayfası Açma

Bilgisayarda Default tarayıcı ne olarak atanmışsa web sitesini o tarayıcı ile açacaktır

if (Desktop.isDesktopSupported())
Desktop.getDesktop().browse(new URI(“https://amungen.wordpress.com”));

2)Tarayıcıyı biz seçerek ile Web Sayfası Açma

Bu örnekte bizim seçtiğimiz tarayıcı ile websayfasını açacaktır.
String browserPath = “C:\\Users\\Ahm\\AppData\\Local\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe”;
String url = “https://amungen.wordpress.com”;
try {
String[] b = {browserPath, url};
Runtime.getRuntime().exec(b);
}
catch (Exception exc) {
exc.printStackTrace();
}

Püf Noktası1:

Alttaki komut ilede Deskop class’ından açabilirsiniz, import etmeyi unutmayın.

String path = “C:\\”; // path to the directory to be opened
File file = new File(path);
Desktop desktop = Desktop.getDesktop();
try {
desktop.open(file);
} catch (IOException e){ }

Püf Noktası2:

Eğer ilgili dosya için bilgisayarda tanımlı olan default program açıcıyı kullanarak açmak isterseniz şu komutu kullanabilirsiniz

try {
File f = new File( “D://problem.ppt”);
Desktop.getDesktop().open(f);

} catch (Exception e) {
}

Püf Noktası 3

Eksiklik: Deskop’a nasıl ulaşılacağı konusunu araştırıyorum

KAYNAKÇA:

Reklamlar