Liste Örnekleri Mevcuttur

Şekil 1

Kod1:

class eleman{
String isim;
eleman next;
}

public class liste1kubra {
  public static void main(String[] args) {
eleman x = new eleman(); //yeni bir eleman(boş kutu) oluşturduk
x.isim="kübra"; //bu yeni elemanımıza isim değişkenine kübrayı atadık
eleman ilk = x;
x.next=null; //sonra bu kutununu-elamanın ok'unu yere bağladık çünkü şimdilik yeni bir elemanımız yok
x.next=new eleman(); //sonra bu ilk kutunun okunun olduğu yere 2.kutuyu açtık
x.next.isim = "ahmet"; //2.kutunun ismine atama yaptık.
x = x.next; // artık 2.kutu bizim yeni x'imiz oldu. x.next.next = x.next anlamına gelir
x.next = new eleman();
x.next.isim="hatice"; //3.kutumuzun ismini atatık.
x.next.next = null;

    System.out.println("ilk.isim = " + ilk.isim);
    System.out.println("ilk.next.isim = " + ilk.next.isim);
    System.out.println("ilk.next.next.isim = " + ilk.next.next.isim);
  }
}

KOD2

class eleman2 {

  String isim;
  eleman2 next;
}

public class liste2kubra {

  public static void main(String[] args) {
    eleman2 x = new eleman2(); //yeni bir eleman(boş kutu) oluşturduk
    x.isim = "kübra"; //bu yeni elemanımıza isim değişkenine kübrayı atadık
    eleman2 ilk = x;
    x.next = null; //sonra bu kutununu-elamanın ok'unu yere bağladık çünkü şimdilik yeni bir elemanımız yok
    for (int i = 0; i < 10; i++) { //10 lu bir for oluşturrduk
      x.next = new eleman2(); //yeni kutu oluşturduk
      x.next.isim = "ahmet"; //yeni kutumuza ahmeti atadık
      x = x.next; //yeni kutumuza normal xdedik ve üste for'Un başına döner.
    }
    x.next = null; //sorun olmaması için en son x'nin referansını toprağa bağladık
    //ikinci for ekrana yazdırmak için

    for (int i = 0; i < 11; i++) { //10 lu bir for oluşturrduk
      System.out.println("ilk.isim = " + ilk.isim); //kutunun ismini yazdır
      ilk = ilk.next; // sonraki kutuya tekrar ilk dedik.
    }

  }
}

Kod3

ŞEKİL2


class eleman3 {

  String isim;
  eleman3 next;
  eleman3 back;
}

public class liste3kubra {

  public static void main(String[] args) {
    //1.kutu işlemleri
    eleman3 x = new eleman3(); //ilk kutumuzu oluşturduk
    x.isim = "kübra"; //ilk kutumuza kübra isime atadık
    x.next = null; //sağ referansını null atadık bu olmasada olur
    x.back = null; //sol refaransını null atadık.
    eleman3 ilk = x;
    //2.kutu işlemleri
    x.next = new eleman3();
    x.next.isim = "ahmet";
    x.next.next = null;
    x.next.back = x;
    //3.kutu işlemleri
    int sayac = 0;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      x = x.next;
      x.next = new eleman3();
      x.next.isim = "hatice"+sayac;
      x.next.next = null;
      x.next.back = x;
      sayac++;

    }

    ilk.back=x.next.next;

    System.out.println("x.isim = " + x.isim);
    System.out.println("x.back.isim = " + x.back.isim);
    System.out.println("x.back.back.isim = " + x.back.back.isim);
    System.out.println("x.back.back.next.isim = " + x.back.back.next.isim);
    System.out.println("x.next.isim = " + x.next.isim);
  }
}

Not:r’e Teşekkürlerimle 🙂

Reklamlar