VB.net öğrenirken aldığım notları ve yanın koyduğum açıklamaları bulabilirsiniz

1) MessageBox.Show(“Merhaba ” + TextBox1.Text) //Textbox’dan aldığımız değeri JS gibi ekrana yazdırır.

2) Label2.Text = TextBox1.Text // label veya başka bir componente text atama

3) Me.BackColor = Color.Red //radio buton’da arkaplan rengi ayarlamak için, me yerine normalde form1 demek lazım ama bizim olduğumuz yer olması için me demeliyiz.

4) Dim xdegisken1 As String = “buton 1 icindeki x degiskeni” // Değişken oluşturma ve değişken atama

5)MsgBox(xdegisken1) //başka bir değişken ekrana yazdırma yönetim

6)Boolean, Byte,Short,Integer,Long ,Single,Dobule,Decimal,Date,String,Char,Object //tüm değişkenlerin listesi

7)ListBox1.Items.Add(TextBox2.Text) //listbox’a item atama

ListBox1.Items.Clear() //listbox’daki tüm itemleri silme

ListBox1.Items.Remove(TextBox2.Text) //listbox’dan 1 item çıkarma

8)DropDownList //eğer dropdown derseniz kullanıcı değiştirebilir, dropdownlist derseniz değiştiremez ama default texte eklenmez

9)if döngüsü

If TextBox4.Text = TextBox5.Text Then
MsgBox(“doğru”)
Else
MsgBox(“yanlış”)
End If

10) for döngüsü

For a = 1 To TextBox6.Text
MsgBox(a.ToString + “test”)
Next

11)Case Şartı

Select Case text
Case “”
MsgBox(“boş yok”)
Case “sanane”
MsgBox(“banane”)
Case 5
MsgBox(“5”)
Case Else
MsgBox(“yok”)
End Select

12)Do While Döngüsü
Do While deger <= 10
MsgBox(deger)
deger = deger + 1
Loop

13) Listbox’lar arası geçiş
ListBox4.Items.Add(ListBox3.Text)
ListBox3.Items.Remove(ListBox3.Text)

14) ToolStrip ekranın üstüne aynen menü gibi birşey yapmamızı sağlıyor(kaydet tuşu vb gibi)
webbrowser ise guiml’e bir tane webtarayıcı ekliyor, toolstrip’te eklediğimiz buton vb ile websayfasını yönetebiliyoruz.

buton text şekline getirmek için imageyi none yapmak gerekir.

WebBrowser1.Navigate(ToolStripTextBox1.Text)

15)tooltip ekleme ile nesnenin üzerine fare gelince çıkacak açıklamayı eklersiniz
1)ekrana tooltip’i ekleyin
2)tooltip özelliklerinden tooltipicoN’u seçin
3)nesenin properties’lerinden tooltipontooltip1 ‘in içine uyarıyı yazın

16)sadece numara yazılması için

If Asc(e.KeyChar) <> 8 Then
e.Handled = Not IsNumeric(e.KeyChar)
End If

17)

Listbox1.items.clear()

Reklamlar