Burada hazır bir kod üzerinden jsp(netbeans) ve db bağlantısının nasıl yapılacağını adım adım kısaca göstereceğim.

1)MYSQL kurulur
2)Navicat veya Mysqlcc gibi bir mysql yönetim programı kurulur
3)Netbeans’da proje kütüphanesinde(libraries) addlibraries–>import(create)–>Mysql_JDBC Driver–>import libraries
4)  aşağıdaki sql kodu gibi uygulanır

<%@ page language="java" import="java.sql.*" contentType="text/html; charset=iso-8859-9" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<%
Connection conn = null;
Statement st = null;
ResultSet rs = null;
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
String dbUrl = "jdbc:mysql://localhost/deneme";**
conn = DriverManager.getConnection(dbUrl, "root", "password");
st = conn.createStatement();
rs = st.executeQuery("Select * FROM kisi**");
while(rs.next()) {
%>
<%= rs.getString("isim") %> <%= rs.getString("sifre") %> <br> ***
<%}
if (rs != null) rs.close();
if (st != null) st.close();
if (conn != null) conn.close();
%>
**db'nin url'si
**db'deki tablonun ismi
***tablodaki başlık değerleri
Reklamlar