Bu Yazıda Aklıma Geldikçe Programlama Adına Küçük Notlar Tutacağım

1) JSP’den class çağırma

Jsp’de başka bi class veya onun metodunu çağırırken yapılması gereken

packagename.classismi nesne = new packagename.classismi();
nesne.medot();

packagename’yi unutmayın.

2) Driver import

Mysql gibi bir driver bütünü kullanıyor olabilirsiniz bunu Netbeans projects/projeismi klasöründeki build klasörüne kopyalayıp, netbeans ekranından libraries(kütüphaneler) bölümünden add libraries deyip almazsanız kodlarınız çalışmayacaktır (http 500 hatası verir) kullandığınız dış kütüphaneleri import etmeyi unutmayın

3)HTML’de Yönlendirme
<meta http-equiv=”refresh” content=”0;url=https://amungen.wordpress.com”>
(0 olan kısmı saniyeyi verir kaç saniye bekleyeceğini, 0 ise direk aktarır)

4)Request’de NULL’a düşmemek için

(gonder butonun ismi) ( char’i if’in içindede yaparak işlemi hızlandırabilirsiniz) (Çalışmazsa; bazı bilgisayarlarda charAt(0) olarak deneyin, bilgisayarınızın dili ve jdk sürümüne göre farklılıktan kaynaklı)

 String gonder = request.getParameter(“gonder”);

String gonder2 = (gonder + ” “);

char gondertest = gonder2.charAt(4);

if (gondertest == bos) {

out.println(“bu ilk girişiniz”);

} else {

else’den sonra normal işlemlerinize devam edebilirsiniz.

5)JSP’de TR karakter problemi

UTF-8 ile türkçe karakterleri yazınızda kullanabilseniz de, input giriş çıkışı yaparken türkçe karakterleri tanımayacaktır. yani mysql’e bir girdi yapmanız gerekti ve bunu form ile almaya kalkarsanız üşİ fln sorun oluşturacaktır. eğer sayfanızın en üstündeki (meta datanın içinde) charset’i “ISO-8859-9” yaparsanız sorunun çözüldüğünü göreceksiniz.

6) SQL’de TR karakter Problemi

SQL yapı’dan ayarları utf8-general-ci olarak değiştirseniz TR karakter sorunu ortadan kalkıcaktır

7)Tarayıcı adres penceresinde bilgilerin gözükmemesi

<form action=”index.jsp” onsubmit=”return kadikontrolForm()” method=”post”>

8)PHP charset eklemek

header( 'Content-type: text/html; charset=ISO-8859-9' );

9)Joomla DB create hatası

Changing ‘TYPE=MyISAM’ to ‘ENGINE = MyISAM’
10) Resmin Arka Planını Transparan yapma
 Pixresizer Programında. Resimleri .png uzantılı kaydedin, transparan olacaktır.11) PhpmyAdmin şifre değişimi
config.inc.php ‘e girilir
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘ ‘; satırındaki ‘ ‘ içi düzeltilir
12)Favicon (16X16) favicon.ico

<link rel=”shortcut icon” href=”/favicon.ico”>

13)Php-SQL TR Karakter

mysql_query(“SET NAMES latin5”);
mysql_query(“SET NAMES ´latin5´”);
mysql_query(“SET CHARACTER SET latin5”);

14) JSP’de CGI Environment’ler

SERVER_NAME     request.getServerName();
SERVER_SOFTWARE   request.getServletContext().getServerInfo();
SERVER_PROTOCOL   request.getProtocol();
SERVER_PORT     request.getServerPort()
REQUEST_METHOD   request.getMethod()
PATH_INFO      request.getPathInfo()
PATH_TRANSLATED   request.getPathTranslated()
SCRIPT_NAME     request.getServletPath()
DOCUMENT_ROOT    request.getRealPath("/")
QUERY_STRING     request.getQueryString()
REMOTE_HOST     request.getRemoteHost()
REMOTE_ADDR     request.getRemoteAddr()
AUTH_TYPE      request.getAuthType()
REMOTE_USER     request.getRemoteUser()
CONTENT_TYPE    request.getContentType()
CONTENT_LENGTH   request.getContentLength()
HTTP_ACCEPT     request.getHeader("Accept")
HTTP_USER_AGENT   request.getHeader("User-Agent")
HTTP_REFERER    request.getHeader("Referer")
15) JS’de Klavyede basılan tuşu algılama

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.4/jquery.min.js

document.onkeydown = keyKontrol;
function keyKontrol(key){
var keyKod;
keyKod = key.which;
if(keyKod == 32){
alert(‘Enter tuşuna bastınız.’);
}else{
alert(keyKod);
}
}

//http://bcakir.com/javascript-ile-klavye-tuslari.html

16)JS’de sayfa Yönlendirme
Script Tag’i içinde

window.location.href=”x.href.php”
//http://forum.ceviz.net/javascript-dhtml-ajax/3766-java-script-ile-yonlendirme.html

17) Maskeli Yönlendirme

<HTML><HEAD> <TITLE> Görünmesi İstediğiniz title </TITLE> <META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1254″> <META http-equiv=”Cache-Control” content=”no-cache”></HEAD><FRAMESET rows=”*”> <FRAME src=”https://amungen.wordpress.com&#8221; noresize> <NOFRAMES> Your browser does not support frames. </NOFRAMES></FRAMESET></HTML>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN” >
<HTML> <HEAD> </HEAD><body> </body> </HTML>
Kaynak:http://www.frmtr.com/webmasterlar-icin/567324-maskeli-yonlendirme-yapma-2.html

18) DB TR karakter Problemi 

String dbUrl2 = “jdbc:mysql://127.0.0.1/fuu?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8”;

19)Java Failed To Load Main Class Manifest Attribute Hatası

Netbeans–> Project Properties –> Run — Main

20) Swing’e İcon EKleme

    ImageIcon ImageIcon = new ImageIcon(getClass().getResource(“/images/grademystudent_16x16.png”));
Image Image = ImageIcon.getImage();
this.setIconImage(Image);
http://www.java-forums.org/netbeans/13608-jframe-image-icon.html

21) Swing SetTitle

this.setTitle(“Fu Yapay Zeka Günü Yönetim Programı”);

22) Tarih’den Gün Bulan Program

int gun= 31;
int ay= 10;
int yil= 1990;
int ay2=0;
if (ay==1) {ay2 =1;
}else if(ay==2||ay==3 || ay==11){ay2=4;
}else if(ay==4){ay2=7;
}else if(ay==5){ay2=2;
}else if(ay==6){ay2=5;
}else if(ay==7){ay2=7;
}else if(ay==8){ay2=3;
}else if(ay==9){ay2=6;
}else if(ay==10){ay2=1;
}else if(ay==12){ay2=6;}

int gun2=((gun%7) + (ay2) + ((yil-2000)%7)+((yil-2000)/4%7))%7;

http://www.2kr2.com/kisa-yoldan-gun-bulma.html

22)”No start database manager command was issued. SQLSTATE=57019″

Open a db2 Administrator Command Window and type db2start or start the service by default db2 (automatic will start the instance after poweron)
23) wksp0500i workspace configuration disable

You can set the UseWSFEP61ScanPolicy property in the META-INF/MANIFEST.MF of a WAR file or EJB module to true. For example:

Manifest-Version: 1.0
UseWSFEP61ScanPolicy: true

24) cvc-complex-type.4: ‘version’ attribute ‘web-app’

25) Office 2007 PDF Eklentisi

http://www.microsoft.com/downloads/tr-tr/confirmation.aspx?FamilyID=f1fc413c-6d89-4f15-991b-63b07ba5f2e5

26) Java Escape Character
Java Escape Karakter için gördüğün en güzel kaynak + kod http://www.javapractices.com/topic/TopicAction.do?Id=96

Not: Sorun olacak tek kısmı: Private EscapeChars() kısmını Public yapın düzelecektir.

27) Windows Açılırken Çalışacak Programlar
Programınızın kısayolunu oluşturun (sağ tıkla –> masaüstüne gönder) ve bu kısayolu Başlat –> Tüm Programlar –> Başlangıç isimli klasöre kopyalayın-sürüklebırakın.

28) Web Sayfaları için Yazdır Komutu

  <a href=”javascript:onClick=window.print()”>Yazdır</a> veya <img src=”img/yazdir.jpg” alt=”” onclick=”window.print()” />

29) unsupported major.minor version

 Derlediğiniz derleyicide kullandığınız JDK ile Server’ın JDK sürümü uyumsuz ise bu sorun ortaya çıkar. Uyumsuz derken Yeni JDK ile yazılmış bir projeyi eski JDK çalıştıramaz. ya aynı sürüm yada server’ın JDK’sı daha üst bir sürüm olmalı. Bu ayarı Eclipse veya NetBeans’da proje properties’lerinden yapabilirsiniz.
30) Netbeans – Tomcat Post-Get metodlarında TR Karakter Problemi
Eğer Tomcat’iniz local’de ise sorun yok, ama reel server’daki bir problemi şu kodla çözdüm

mesaj = new String(request.getParameter(“aciklama”).getBytes(“ISO-8859-9″),”UTF-8”);

kaynak:http://aligorkem.blogspot.com/2007/11/embedded-tomcat-trke-karakter-sorunu.html

31) Php Escape Character – Special Character Çözümü

$new = htmlspecialchars(“<a href=’test’>Test</a>”, ENT_QUOTES);
echo $new; // &lt;a href=’test’&gt;Test&lt;/a&gt;

32)C#’da File Transfer

string filearriveadress = “D://adeotest/1/pcap/”;
File.Copy(filesourceaddress, filearriveadress);.

33) C#’da Olmayan alt Klasörleri Oluşturma

Directory.CreateDirectory(pathToDir)

34) Web’de Sitelerden bilgi alma

http://w3techs.com/

35) JSP’de Sayfa Yönlendirme

<jsp:forward page=”gotForwardedRequest.jsp”/>

36) WP’de Sayfa Geçişi

NavigationService.Navigate(new Uri(“/LocalServices.xaml”, UriKind.Relative));
Sayfa Geçişi Sırasında bilgi gönderme örneği:
NavigationService.Navigate(new Uri(“/LocalServices.xaml?puan=1”, UriKind.Relative));

37) Phone Menü Ekranındaki Title’yi Değiştirme

 <App xmlns=””  Title=”SifremiSakla” Şeklinde değiştirmelisin.

38) WP 7 Çıkış Butonu

protected override void OnBackKeyPress(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
var result = MessageBox.Show(“Çıkış Yapmak İstiyor Musunuz?”, “Dikkat!”,
MessageBoxButton.OKCancel);

if (result == MessageBoxResult.OK)
{return; } e.Cancel = true; }

39) Java’da Post Atma

import java.io.IOException;

import java.io.InputStream;
import java.net.URL;

public class ahmet {
public static void main(String[] args) {
try {
System.out.println(getContentResult(new URL(“https://amungen.wordpress.com&#8221;))); } catch (Exception e) {}}

public static String getContentResult(URL url) throws IOException{

InputStream in = url.openStream();
StringBuffer sb = new StringBuffer();
byte [] buffer = new byte[256];

while(true){
int byteRead = in.read(buffer);
if(byteRead == -1)
break;
for(int i = 0; i < byteRead; i++){
sb.append((char)buffer[i]);
} } return sb.toString(); } }

40) HTML Fetch Yaparken Dil Karakteri Problemi (source)

 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(is, "UTF-8"))

41) C# HTML Web Request'de Karakter Sorunu

string Charset = “ISO-8859-9”;
Encoding encoding = Encoding.GetEncoding(Charset);
StreamReader reader = new StreamReader(stream, encoding);

42) Windows’dan Ubuntu’ya Remote Desktop

sudo apt-get install xrdp
kaynak:http://www.liberiangeek.net/2012/05/connect-to-ubuntu-12-04-precise-pangolin-via-windows-remote-desktop/
43) Gelen Kullanıcı Normal Bilgisayar mı? Mobil mi?

String ua=request.getHeader(“User-Agent”).toLowerCase();
if(ua.matches(“(?i).*((android|bb\\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\\.(browser|link)|vodafone|wap|windows (ce|phone)|xda|xiino).*”)||ua.substring(0,4).matches(“(?i)1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\\-(n|u)|c55\\/|capi|ccwa|cdm\\-|cell|chtm|cldc|cmd\\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\\-5|g\\-mo|go(\\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\\-(m|p|t)|hei\\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\\-c|ht(c(\\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\\-(20|go|ma)|i230|iac( |\\-|\\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\\/)|klon|kpt |kwc\\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\\/(k|l|u)|50|54|\\-[a-w])|libw|lynx|m1\\-w|m3ga|m50\\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\\-g|qa\\-a|qc(07|12|21|32|60|\\-[2-7]|i\\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\\-|oo|p\\-)|sdk\\/|se(c(\\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\\-|shar|sie(\\-|m)|sk\\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\\-|v\\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\\-|tdg\\-|tel(i|m)|tim\\-|t\\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\\-|m3|m5)|tx\\-9|up(\\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\\-|your|zeto|zte\\-“)) {}else{}

 44)JAVA Dosya ismini değiştirme

File file = new File(“eskidosyaadresi”);
File newFile = new File(“yenidosyaadresi”);
file.renameTo(newFile);

44)WP Resim Değiştirme – Dinamik Resim Yolu Ayarlama

import

using System.Windows.Ink;
using System.Windows.Media.Imaging;

Kod

String url = “/projeismi;component/images/images” + sayac+ “.jpg”;
Uri uri = new Uri(url, UriKind.Relative);
BitmapImage imgSource = new BitmapImage(uri);
image1.Source = imgSource;

45)Android İnternet Var mı Kontrol (kaynak)

public boolean isOnline() {
  ConnectivityManager cm =
    (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
  NetworkInfo netInfo = cm.getActiveNetworkInfo();
  if (netInfo != null && netInfo.isConnectedOrConnecting()) {
    return true;
  }
  return false;
}

Android Manifest:

  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

 46) Android Görünürlük (kaynak)

remove

Button btn=(Button)findViewById(R.id.btn);
btn.setVisibility(View.GONE);

transparent:

Button btn=(Button)findViewById(R.id.btn);
btn.setVisibility(View.INVISIBLE);

47)En iyi Flash Media Çalar(mp3)

49) CMD Kod satırına JAVA’dan komut gönderme; Tarayıcıyı Otomatik Olarak bir sitede Açma
Try-Catch İçinde
String command = “cmd /c start explorer http://www.google.com&#8221;;
Process child = Runtime.getRuntime().exec(command);
bunu Başlat’ta ki Startup Klasörüne atıyoruz.
Win8 Kullanıyorsanız: C:\Users\kullaniciadi\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
klasörü demektir.
Ayrıntılı bilgi: http://letitknow.wordpress.com/2012/09/06/how-to-start-a-program-automatically-in-windows-8/
ve http://www.addictivetips.com/windows-tips/where-is-startup-folder-how-to-edit-startup-items-in-windows-8/
50)android.os.NetworkOnMainThreadExceptionOncreate’Nin içine en üste:

StrictMode.ThreadPolicy policy = new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();

StrictMode.setThreadPolicy(policy);

Main Activitenin hemen üzerine

@TargetApi(Build.VERSION_CODES.GINGERBREAD)
@SuppressLint(“NewApi”)

Kaynak: http://gokhanyavas.wordpress.com/2012/06/16/android-os-networkonmainthreadexception-hatasi/

51)Android Bundle

Gönderilen Sayfa
Bundle bundle;
bundle = new Bundle();
Intent i = new Intent(“com.aa.bb.ccactivity”);
bundle.putString(“kullaniciid”,sonuc);
i.putExtras(bundle);
startActivity(i);

Alınan Sayfa

Bundle gelenveri = getIntent().getExtras();
gelenveri.getString(“kullaniciid”);

Kaynak:http://www.programlamadefteri.com/mobil/android-programlama-ders-12bundlelar-ile-activityler-arasi-veri-alisverisi-497

52)MYSQL TR karakter

53)BIOS Power Management

Elektrik gelince bilgisayarı açık tutmak için
Bios –>Power Management –> Lost Electric- AC OFF vb –> Memory veya Always on
Kaynak:

54) Windows Server 2008 RS2 Port Açma

Başlat –> Programlar –>Yönetimsel Araçlar –> Windows Güvenlik Duvaır –> Gelen Kurallar –> Yeni Kural –> Bağlantı Noktası(port)

Kaynak:http://mywindowsblog.com/?p=184

55) JAVA Exception’u String’e Çevirme

StringWriter errors = new StringWriter();
ex.printStackTrace(new PrintWriter(errors));
String hata = errors.toString();

 56) html special karakterleri normal hale donusturme LINK

import org.jsoup.Jsoup;
String s = Jsoup.parse("&lt;Fran&ccedil;ais&gt;").text();
http://jsoup.org/download

 

57) Java Internetten Download (KAYNAK)

Image image = null;
  URL url = new URL("http://www.yahoo.com/image_to_read.jpg");
  image = ImageIO.read(url);

 

58) SQL de sayac = sayac +1 yapmak

UPDATE statistic SET wrongsize = wrongsize + 1

59) Java heapsize netbeans veya Eclipsede argument bolumundan arttirilabilir LINK

60) Macos Klasor acma dosya yukleme JAVA

  String resource = MyClass.class.getName().replace(".", File.separator) + ".class";   
  URL fileURL = ClassLoader.getSystemClassLoader().getResource(resource);

  String path = new File(fileURL.toURI()).getParent();
  String mySubFolder = "subFolder";
  File newDir = new File(path + File.separator + mySubFolder);
  boolean success = newDir.mkdir();

 

61) JSON Kullanimi ve Ornegi LINK

public String parse(String jsonLine) {
  JsonElement jelement = new JsonParser().parse(jsonLine);
  JsonObject jobject = jelement.getAsJsonObject();
  jobject = jobject.getAsJsonObject("data");
  JsonArray jarray = jobject.getAsJsonArray("translations");
  jobject = jarray.get(0).getAsJsonObject();
  String result = jobject.get("translatedText").toString();
  return result;
}

62)Paste text from java to clipboard LINK JAVA

import java.awt.datatransfer.*;
import java.awt.Toolkit;

String myString = “This text will be copied into clipboard when running this code!”;

StringSelection stringSelection = new StringSelection (myString);
Clipboard clpbrd = Toolkit.getDefaultToolkit ().getSystemClipboard ();
clpbrd.setContents (stringSelection, null);

63) CMD Tarayici Pencere Acmak(multi os) KAYNAK LINK

import java.awt.Desktop;
import java.net.URI;

try

if(Desktop.isDesktopSupported())
{
 Desktop.getDesktop().browse(new URI("http://www.example.com"));
}

64)PHPMYADMIN Upload SQL yukleme sınırı

  memory_limit
  post_max_size
  upload_max_filesize

65) FILE UPLOAD ORNEKLERI

66) Yeni Surum ile yazilmis Visual Studio larda KAYNAK

Open you solution file in notepad. Make 2 changes
Replace “Format Version 12.00” with “Format Version 11.00” (without quotes.
Replace “# Visual Studio 2012” with “# Visual Studio 2010” (without quotes.)

67) Visual Studio da toplu yorum satiriCtrl+E+C

68)Buyuk SQL importalarını bolmehttp://www.sqldumpsplitter.com/

69) Datastudio ile DB2’da Veritabanı Oluşturma

70) Failed to execute command.  DAS returned the following error: sqlcode=-22220 output=SQL1052N  The database path “C:\DB2\NODE0000” does not exist. hatası

Bu hata eğer Windows Path’de DB2_CREATE_DB_ON_PATH tanımlanmamış ise ortaya çıkıyor. Çözümü olarak adres yolu olarak sadece Sürüyü gösterin yani sadece C’yi gösterin

71)Liberty’de Class not Found(DB2 ) hatası. (kaynak1) (kaynak2)

WebSphere\Liberty\lib klasörüne hem  db2jcc.jar hem db2jcc4.jar dosyasını ekleyin. hatta projenin WebContent\WEB-INF\lib adresinde de 2 dosyayı ekleyip. BuildPath’de gösterin.

72) HTML GEri dön butonu (Kaynak)

<a href="javascript:history.back()">Back</a>

73)DB2 Alter Table (Kaynak)

ALTER TABLE MYSEMA.USERTABLE ALTER COLUMN “bloodtype” SET DATA TYPE CHAR(50)

sonrasında

DB2 Operation not allowed for reason code “7” Sorunu çözümü (KAYNAK)

CALL sysproc.admin_cmd(‘REORG TABLE YOURSHEMANAME.YOURTABLENAME’);

74) DB2 Default Time Stampt (Kaynak1)(kaynak2)

alter table MYSEMA.TEST add time2 timestamp with default current timestamp;

Örnek Kullanım

ALTER TABLE MYSEMA.MEDICINESAVING DROP COLUMN “time”;
alter table MYSEMA.MEDICINESAVING add “time” timestamp with default current timestamp;

75)Google’dan html çekmek (Kaynak)

private String linkgetir(String link) {
String line = “”;
try {

URL url = new URL(link);
URLConnection connection = url.openConnection();
connection.setConnectTimeout(60000);
connection.setReadTimeout(60000);
connection.addRequestProperty(“User-Agent”, “Mozilla/5.0”);
final Scanner reader = new Scanner(connection.getInputStream(), “UTF-8”);

while (reader.hasNextLine()) {
line = line + reader.nextLine();
} reader.close();  } catch (Exception e) {  }  return line; }

76) JDBC return ID

 st.executeUpdate(sqlquery,Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);

ResultSet generatedKeys = st.getGeneratedKeys();
if (generatedKeys.next()) {
System.out.println(generatedKeys.getLong(1));
}

77) Libery Profile access with IP (kaynak)

servers/defaultserver/server.xml

<httpEndpoint host=”yourlocalipadress” httpPort=”9080″ httpsPort=”9443″ id=”defaultHttpEndpoint”/>

78)CURLOPT_SSL_VERIFYHOST error  (link)

… CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);

79) PHP Backup Mysql

<?php
$conn = mysqli_connect(“localhost”, “root”, “pass”,”dbname”);
if(! $conn )
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}
$table_name = “duraklar”;
$backup_file = “test.sql”;
$sql = “SELECT * INTO OUTFILE ‘$backup_file’ FROM $table_name”;

$retval = mysqli_query( $conn, $sql );
// $result = mysqli_query($db_conn,$sql);
if(! $retval )
{
die(‘Could not take data backup: ‘ . mysql_error());
}
echo “Backedup data successfully\n”;
mysqli_close($conn);
?>

80) IBM DATA STUDIO HAKKINDA GÜZEL BİLGİ LİNK

81)java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.ServletContext.getContextPath()Ljava/lang/String;

Tekrar Derleyin / IDE’yi Kapatın Açın veya ayrıntılı

82) OAUTH ile ilgili süper makale link

83) Webalizer Linux Kurulum (link)

sudo apt-get install webalizer
sudo webalizer

84) Putty’ye kısayol ile kısa yoldan ulaşım (kaynak)

C:\Users\amun\Desktop\putty.exe root@IP -pw password

 85) Java Sayı Formatı

DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#,###.00");
System.out.println(formatter.format(amount));

84)Jquery Çakışma Problemi (kaynak)
http://jquery-1.3.2.js

var jq132 = jQuery.noConflict();

http://jquery-1.4.2.js

var jq142 = jQuery.noConflict();

Çakışma varsa yapılacak olan bu conflict kodlarını jquery'i çağırdıpğınız yerine altına koymak

85) Kelimelerin baş harflerini büyütmek diğerlerini küçültmek (Camel Notation Gibi) (kaynakça)

Use WordUtils.capitalizeFully() from Apache Commons.

WordUtils.capitalizeFully(null) = null
WordUtils.capitalizeFully("") = ""
WordUtils.capitalizeFully("i am FINE") = "I Am Fine"

86) Tomcat Dışardan Erişime Açmak (kaynak)

server.xml içine address kısmı ekle restart at

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 
      connectionTimeout="20000" 
      URIEncoding="UTF-8"
      address="0.0.0.0"
      redirectPort="8443" />
87) Expire Header Tomcat
http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/config/filter.html#Expires_Filter
ve NetBeans Uygulaması : http://stackoverflow.com/questions/19317410/unable-to-find-web-xml-in-netbeans-7-0-1
88) Mysql PHP Türkçe Karakter Çekmek (kaynakça)
mysqli_set_charset($conn,”ISO-8859-9″);
89) Netbeans’da WebXML oluşturu.
Web-app ‘ın içine şunu her sayfa için yazın
<servlet>
<servlet-name>ahmet</servlet-name>
<jsp-file>/ahmet.jsp</jsp-file>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>ahmet</servlet-name>
<url-pattern>/ahmet</url-pattern>
</servlet-mapping>
90) Bash – Shell Başlangıç
#!/bin/bash
# My first script
echo "Hello World!"
91) Ubuntu Console Date
NOW=$(date +"%m-%d-%Y")
FILE="backup.$NOW.tar.gz"

92)Crontab
crontab -e
http://askubuntu.com/questions/2368/how-do-i-set-up-a-cron-job

93) MYSQL BACKUP CODE (KAYNAK)

mysqldump db_name table_name | gzip > table_name.sql.gz
94) Word’de otomatik altsatıra geçmek için replace kısmına (kaynak)
^m yazılacak
95) who use swap in Ubuntu?  (kaynak)
for file in /proc/*/status ; do awk ‘/VmSwap|Name/{printf $2 ” ” $3}END{ print “”}’ $file; done | sort -k 2 -n -r | less
96)
Reklamlar